Actualiteiten

Verplicht aflossen voor renteaftrek vanaf 2013

Vanaf 2013 zijn de regels voor de renteaftrek van de eigenwoningschuld (hypotheekrenteaftrek) veranderd. U mag voor nieuwe leningen alleen rente aftrekken als u de lening maandelijks aflost. Had u vóór 1 januari 2013 al een eigenwoningschuld? Dan mag u de rente blijven aftrekken, en bent u niet verplicht om af te lossen.

Wanneer verplicht aflossen?
Om de rente af te mogen trekken, bent u in de volgende situaties verplicht de lening af te lossen:

  • U sluit voor het eerst een hypotheek of lening af.
  • U verhoogt uw bestaande hypotheek of lening, bijvoorbeeld voor een verbouwing.
    Had u op 31 december 2012 al een eigenwoningschuld? Dan geldt de aflossingsverplichting alleen voor het extra bedrag dat u leent.

U moet de lening aflossen in maximaal 360 maanden (30 jaar) en ten minste annuïtair. Dit betekent dat u maandelijks een vast bedrag betaalt, dat bestaat uit rente en aflossing.

Ook als u lineair in maximaal 30 jaar aflost hebt u recht op renteaftrek. Ook dan betaalt u maandelijks een vast bedrag, dat bestaat uit rente en aflossing.

Ook als u lineair in maximaal 30 jaar aflost, hebt u recht op renteaftrek. U betaalt dan maandelijks een vast bedrag aan aflossing. Omdat u iedere maand een deel van uw lening aflost, betaalt u iedere maand minder rente. Uw totale maandlasten (aflossing en rente) worden hierdoor steeds lager.

Wanneer niet verplicht aflossen?
In de volgende situaties geldt de aflossingseis niet:

  • U sluit een starterslening af.
  • U gaat uw hypotheek oversluiten.
  • U hebt in 2012 een eigen woning verkocht, en koopt in 2013 opnieuw een eigen woning. Tot het bedrag van de oude eigenwoningschuld bent u niet verplicht af te lossen.
  • U sluit een overbruggingshypotheek af.
  • U hebt op 31 december 2012 een eigenwoningschuld. U lost in 2013 een deel af van deze eigenwoningschuld. Daarna leent u hetzelfde bedrag dat u hebt afgelost opnieuw. Dat bedrag besteedt u aan uw eigen woning. U hoeft de nieuw aangegane lening niet verplicht af te lossen.
  • U hebt op 31 december 2012 een eigenwoningschuld. U verkoopt na die datum uw eigen woning en u lost uw hypotheek of lening af. Sluit u een nieuwe hypotheek of lening af voor een eigen woning vóór het einde van het jaar dat volgt op het jaar van aflossen? Dan hoeft u tot het bedrag van de oude eigenwoningschuld niet verplicht af te lossen om renteaftrek te krijgen.

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning
Valt een deel van uw belastbaar inkomen uit werk en woning in de 4e belastingschijf? Dan krijgt u misschien minder aftrek voor uw eigen woning. Vanaf 2014 geldt namelijk een aangepast tarief in de 4e belastingschijf voor de aftrek van betaalde:

Komt uw belastbaar inkomen uit werk en woning in 2014 zonder de aftrek voor de eigen woning in de 4e belastingschijf uit? Dan geldt voor uw aftrek kosten eigen woning een lager tarief dan het normale tarief in deze belastingschijf. Dit betekent dat u naast de gewone berekening van uw belasting een bedrag extra betaalt die dit lagere tarief vertegenwoordigd. Jaarlijks wordt het tarief voor de aftrek voor de eigen woning met 0,5% verminderd, totdat u de rente en kosten van de eigen woning nog maar tegen 38% kunt aftrekken.

In de onderstaande tabel ziet u wat het gevolg is voor het deel van de aftrek voor uw eigen woning dat in de 4e belastingschijf valt.

Jaar

Belastbaar
inkomen
in de 4e schijf

Normaal
tarief
4e schijf

Aangepast
tarief
voor de aftrek
eigen woning

U betaalt

2015

Vanaf € 57.586

52%

51,0%

1 %

2016

Vanaf € 66.422

52%

50,5%

1,5%

Maximale hypotheek afhankelijk van waarde woning
U kunt in 2016 een hypotheek afsluiten tot 102% van de waarde van uw koophuis (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Dit heet de Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis.

2018: maximaal hypotheekbedrag 100% waarde huis
Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dat u vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het koophuis.